GC's webbplats är byggd med XpoLite från Xponent

Årsmöte 2018

Årsmötet för 2018 är 17 mars på GIH Stockholm.

 

Lördagen den 17 mars kl. 12.15 på GIH i    Lidingövägen 1 i Stockholm

 

Dagordning:

 • 1 Årsmötets öppnade.
 • 2 Fastställande av dagordning.
 • 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 4 Val av två justeringskvinnor/män.
 • 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
 • 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2017.
 • 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under 2017.
 • 9 Fastställande av medlemsavgift.
 • 10 Val av
  a) ordförande för en tid av ett år.
  b) ledamöter för en tid av två år.
  c) två revisorer samt suppleanter för en tid av ett år.
  d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 • 11 Val av valberedning tillika valberedningssamordnare
 • 12 Övriga frågor.
 • 13 Mötets avslutande.

Comments

 1. Ingrid Bergström says:

  gci@telia.com
  Har du frågor kring ditt medlemskap eller fakturafrågor hör av dig till gci@telia.com

Speak Your Mind

*