GC's webbplats är byggd med XpoLite från Xponent

Seniorsektionen

Föreningen  GCI:s   Seniorsektion  bildades i Stockholm 2005 på initiativ av Ebba Modén, Karin Reiland, Birgitta Lindström (kurskamrater från GCI 1959-61), som saknade kamratskapet och träffarna med såväl kurskamrater som f.d. kolleger. Med hjälp av styrelsen började vi planera program för första träffen den 19 oktober 2005 på Lärarhögskolan.

Vi fick stort gensvar, många deltagare och flera idéer till kommande träffar. Vi har t.ex haft  Line-dance, Bålstabilitet, Jazzgymnastik, studiebesök på Bosön och Lillsved samt vandringar och föreläsningar i aktuella ämnen.

 

Seniorsektionen är öppen för alla seniorer som är medlemmar/ständiga medlemmar i föreningen. Kallelse till träffarna sker genom föreningens infoblad och påminnelser via e-post. De som vill delta i våra aktiviteter ombeds lämna sin e-postadress för att få närmare info.

Vi träffas 1 – 2 ggr per termin och programmen bestämmer vi gemensamt. Nya förslag mottages tacksamt! Vi försöker i första hand anlita kolleger (eller bekantas bekanta), som har något spännande specialintresse, som föreläsare eller kursledare. Vi försöker också göra träffarna billiga.

Icke medlemmar i föreningen är också välkomna, men får då betala en något högre avgift. Om man tidigare varit medlem och gått ur föreningen, kan man gå med igen genom att betala årsavgift till föreningen – då är man automatiskt medlem i seniorsektionen, om man är pensionär (även förtidspensionär).

 

Kontaktpersoner:

Anita Salemyr salemyr@telia.com 076 212 37 42

Eva Kraepelien-Strid eva.kraepelien.strid@gmail.com 070 960 1732

Maggie Norheden maggie.nor@telia.com 073 621 53 29

Marika Riesz-Hernelius marikarh@hotmail.com