GC's webbplats är byggd med XpoLite från Xponent

Stipendier

Föreningen förvaltar två fonder, Samfonden och Elin Falks fond. Utdelningen från fonderna delas ut i form av stipendier.

Du kan söka stipendier för:

– fortbildning eller studieresor i ämnet idrott och hälsa

– bidrag vid ålderdom eller försvagad hälsa

Då föreningen ursprungligen var en kvinnoförening kan enligt stadgarna endast kvinnor erhålla stipendium.

Stipendieansökningarna behandlas vid två tillfällen per år, 15 April och 15 Oktober. Du kan ansöka direkt här på hemsidan eller skicka din ansökan per post.