GC's webbplats är byggd med XpoLite från Xponent

Redovisning

Medlem som tilldelas stipendium  för kurs eller resa är skyldig att inom sex veckor efter kursen/resan till föreningen GCI lämna en ekonomisk redovisning samt en skriftlig rapport om kursen/resan. Föreningen har rätt att ev. publicera rapporten i årsskriften och/eller på hemsidan.

Reserapport skickas per post till:                                                       Ingrid Bergström, Gustav Hööks väg 12, 13147 Nacka

eller per epost till:                                                                                 gci_gih@telia.com