GC's webbplats är byggd med XpoLite från Xponent

Stadgar

Stadgar för Föreningen GCI:s Samfond

1. Samfondens namn skall vara Föreningen GCI:s Samfond

2. Föreningen GCI:s Samfond har bildats genom en ihopslagning av följande fonder tillhörande Föreningen GCI. Föreningen GCI: Hjälpfond, Louise von Bars fond, Elisabeth Tjäders, Sigrid Lancéns, Alma Hässlers Hjälpfond, Maja Jonssons Hjälpfond, Föreningen GCIU:s stipendiefond för studieresor och Ester Svallings stipendiefond för studieresor. Föreningen GCI:s styrelse har beslutat att dessa fonder skall slås ihop till Föreningen GCI:s Samfond.

3. Föreningen GCI:s Samfond skall förvaltas av Föreningen GCI:s fondförvaltare.

4. Föreningen GCI:s Samfonds utedelning skall beslutas av Föreningen GCI:s styrelse.

5. 4/5 skall utdelas till kvinnliga gymnastiklärare, resten skall läggas till kapitalet.

6. Den disponibla avkastningen skall gå till stöd och resestipendier. Stödstipendierna skall gå till hjälpbehövande kvinnliga gymnastikdirektörer t. ex vid tillfällig sjukdom, oförmåga att arbeta eller fall där verkligt behov föreligger, efter ansökan hos Föreningen GCI:s styrelse. Stödstipendiet utdelas i form av ekonomiskt stöd. Resestipendierna skall delas ut till kvinnliga gymnastikdirektörer. Stipendierna ges i form av ekonomiskt stöd. Studieresorna skall befrämja fortbildning av gymnastik och idrott.

Stadgar för Elin Falks fond

Ändamål: Stipendier eller understöd till kvinnliga gymnastikdirektörer till studieresor eller utbildning. Understöd till och för rekreation vid försvagad hälsa eller sjukdom. Understöd och hjälp i fall av ekonomiska svårigheter (p.g.a sjukdom eller ålderdom). Stipendier och understöd till storleken så bestämt att de kunna bliva till verklig hjälp. Hellre färre än många små, i sig otillräckliga. Samma person kan komma i fråga flera år men får ny prövning i förhållande till de som söker.