SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Föreningen GCI

Digitalt Årsmöte 20/3
2021-02-27 10:29
Lördagen den 20 mars kl. 12.15 via länk
Dagordning:
§ 1 Årsmötets öppnade.
§2 Dagordning:
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Fastställande av dagordning.
§ 4 Val av två justeringskvinnor/män. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
§ 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Val av två justeringskvinnor/män.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. balansräkning.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020.
balansräkning.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under 2020.
 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020. 
§ 9 Fastställande av medlemsavgift: 200kr/år
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under 2020.
§10 Inkomna motioner (se handlingar på hemsidan under nyheter
Fastställande av medlemsavgift: 200kr/år årsmöte)
Inkomna motioner (se handlingar på hemsidan under nyheter
§11 Styrelsens förslag (se förslag på hemsidan under nyheter årsmöte)
§ 12Val av
a) ordförande för en tid av ett år.
b) ledamöter för en tid av två år. 
c) val av auktoriserad revisor och två lekmannarevisorer. 
d) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
e) val av valberedningssamordnare för en tid av ett år. 
§ 13 Övriga frågor.
 
§ 14 Mötets avslutande. Övriga frågor.
Mötets avslutande.
Länk till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan fredagen den 19 mars
-Vill du ta del av de ekonomiska handlingarna i förväg maila
maggie.nor@telia.com
 
Påminnelse: Får ni infobladet i er brevlåda har ni glömt att uppdatera er mailadress. Gå då in och gör det på foreningengci@gmail.com
 
 
Tips på fortbildning: