Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Föreningen GCI

Föreningen GCI

Föreningen GCI grundades 1902 och ska verka för fortbildning och gemenskap för medlemmarna.

Du som är behörig att undervisa i ämnet idrott & hälsa har möjlighet att bli medlem i GCI. Du hittar medlemsformulär under fliken ”medlemskap”.


Medlemmar i Föreningen GCI har möjlighet att:

  • Delta på kurser och föreläsningar där du som medlem deltar till reducerat pris.
  • Söka bidrag till fortbildning och resor genom stipendier.
  • Söka stöd vid försvagad hälsa i form av stipendier.
  • Hyra föreningens fastighet Byängsgården i Tällberg, Dalarna.
2020-12-28 19:40

Kära medlem i Föreningen GCI!

Det blir snart jul även om vägen dit har varit ”guppig”,

som programledaren för Berwaldhallens julkonsert uttryckte det.

Och kanske har tomten ’ramlat av vagnen’ på vägen?

Nej, det tror vi inte.

Julen kommer, och i år tillsammans med årsskriften.

Den är på väg hem till dig som medlem!

 

I den kan du läsa om kurser och stipendier och bekanta dig med en av de första lärarutbildarna som intresserade sig för att både studera och utveckla ämnesdidaktiken inom idrott och hälsa: Claes Annerstedt.

Här finns också inspirerande färgglada kort.

De känns nästan overkliga efter denna ”gråhöst”.

 

Det kommer nya tider.

Låt oss vila i det!

 

GOD JUL och ETT Gott Nytt År,

Önskar styrelsen i Föreningen GCI

Länk till extra årsmötet
2020-11-11 16:03
För att delta på årsmötet ska denna länk användas
Extrastämma lördag 14 november
2020-10-08 20:08
Dagordning extrastämma Lördag 14 november 12.30 GIH, Lidingövägen 1 

§1 Val av ordförande för stämman 

§2 Val av sekreterare 

§3 Fastställande av dagordning 

§4 Val av två personer som jämte ordförande kan justera protokollet och tillika vara rösträknare 

§5 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

§6 Styrelsens föredragning av resultat och balansräkning (verksamhetsberättelsen föredrogs på ordinarie årsmöte) 

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning §8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under 2019

§9 Beslut med anledning av styrelsens förslag av stadgeändring

 Stämman avslutas
 
Tips på fortbildning: