SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Föreningen GCI

Föreningen GCI

Föreningen GCI grundades 1902 och ska verka för fortbildning och gemenskap för medlemmarna.

Du som är behörig att undervisa i ämnet idrott & hälsa har möjlighet att bli medlem i GCI. Du hittar medlemsformulär under fliken ”medlemskap”.


Medlemmar i Föreningen GCI har möjlighet att:

  • Delta på kurser och föreläsningar där du som medlem deltar till reducerat pris.
  • Söka bidrag till fortbildning och resor genom stipendier.
  • Söka stöd vid försvagad hälsa i form av stipendier.
  • Hyra föreningens fastighet Byängsgården i Tällberg, Dalarna.
Digitalt Årsmöte 20/3
2021-02-27 10:29
Lördagen den 20 mars kl. 12.15 via länk
Dagordning:
§ 1 Årsmötets öppnade.
§2 Dagordning:
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Fastställande av dagordning.
§ 4 Val av två justeringskvinnor/män. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
§ 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Val av två justeringskvinnor/män.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. balansräkning.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020.
balansräkning.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under 2020.
 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020. 
§ 9 Fastställande av medlemsavgift: 200kr/år
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under 2020.
§10 Inkomna motioner (se handlingar på hemsidan under nyheter
Fastställande av medlemsavgift: 200kr/år årsmöte)
Inkomna motioner (se handlingar på hemsidan under nyheter
§11 Styrelsens förslag (se förslag på hemsidan under nyheter årsmöte)
§ 12Val av
a) ordförande för en tid av ett år.
b) ledamöter för en tid av två år. 
c) val av auktoriserad revisor och två lekmannarevisorer. 
d) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
e) val av valberedningssamordnare för en tid av ett år. 
§ 13 Övriga frågor.
 
§ 14 Mötets avslutande. Övriga frågor.
Mötets avslutande.
Länk till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan fredagen den 19 mars
-Vill du ta del av de ekonomiska handlingarna i förväg maila
maggie.nor@telia.com
 
Påminnelse: Får ni infobladet i er brevlåda har ni glömt att uppdatera er mailadress. Gå då in och gör det på foreningengci@gmail.com
 
Årsmöte och kurs 20/3
2021-02-22 11:14

I samband med årsmötet lördagen den 20 mars kl 10.30-12.00 och därefter årsmöte kl 12.15
Vad kan idrottslärare lära från träningsbranschen och vice versa?

med Lovisa ”Lofsan” Sandström.

Likheter och skillnader mellan att jobba med barn i skolans värld och coacha vuxna i den digitala världen. 

 

Lovisa Sandström driver med sin idrottslärarutbildning från GIH i grunden idag tre företag inriktade på träning, hälsa och livsstil. Hennes arbete har stor tyngdvikt i onlinebaserade tjänster så som två träningsappar och två poddar men hon har också skrivit sju böcker, har en egen träningsstudio och föreläser både för företag och privatpersoner. 

 

Den här föreläsningen handlar om Lovisas erfarenheter av likheter och skillnader mellan att coacha vuxna människor live och online jämfört med att möta elever i en idrottshall. Vad kan idrottslärare lära från träningsbranschen och vice versa? Hur kan skolan bättre förbereda och coacha tonåringar till att kunna leva ett hållbart liv som vuxna i ett samhälle där stillasittandenormen är stark?

Kostnad: Gratis


Maila anmälan via hemsidan www.gci.nu/kurser

Länk kommer skickas till dig som är anmäld några dagar innan den 20 mars.


Information: Ninni Kysela, kysela@telia.com 

mobil 0706560220


2020-12-28 19:40

Kära medlem i Föreningen GCI!

Det blir snart jul även om vägen dit har varit ”guppig”,

som programledaren för Berwaldhallens julkonsert uttryckte det.

Och kanske har tomten ’ramlat av vagnen’ på vägen?

Nej, det tror vi inte.

Julen kommer, och i år tillsammans med årsskriften.

Den är på väg hem till dig som medlem!

 

I den kan du läsa om kurser och stipendier och bekanta dig med en av de första lärarutbildarna som intresserade sig för att både studera och utveckla ämnesdidaktiken inom idrott och hälsa: Claes Annerstedt.

Här finns också inspirerande färgglada kort.

De känns nästan overkliga efter denna ”gråhöst”.

 

Det kommer nya tider.

Låt oss vila i det!

 

GOD JUL och ETT Gott Nytt År,

Önskar styrelsen i Föreningen GCI

 
Tips på fortbildning: