Sök stipendium innan 15 april!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Föreningen GCI

Föreningen GCI

Föreningen GCI grundades 1902 och ska verka för fortbildning och gemenskap för medlemmarna.

Du som är behörig att undervisa i ämnet idrott & hälsa har möjlighet att bli medlem i GCI. Du hittar medlemsformulär under fliken ”medlemskap”.


Medlemmar i Föreningen GCI har möjlighet att:

  • Delta på kurser och föreläsningar där du som medlem deltar till reducerat pris.
  • Söka bidrag till fortbildning och resor genom stipendier.
  • Söka stöd vid försvagad hälsa i form av stipendier.
  • Hyra föreningens fastighet Byängsgården i Tällberg, Dalarna.
Årsmöte Lördag 16 mars
2024-02-25 20:35

Årsmöte Lördag 16 mars 
Tid: 12.00

Plats: GIH


 Dagordning:
 § 1 Årsmötets öppnade
 § 2 Fastställande av dagordning
 § 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 § 4 Val av två justeringskvinnor/män
 § 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 § 6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och  balansräkning
 § 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2023
 § 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under 2023
 § 9 Fastställande av medlemsavgift: 200kr/år
 §10 Inkomna motioner
 §11 Styrelsens förslag 
§12 Val av
 a) ordförande för en tid av ett år
 b) ledamöter för en tid av två år
 c) val av auktoriserad revisor och två lekmannarevisorer
 d) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
 e) val av valberedningssamordnare för en tid av ett år
 § 13 Övriga frågor
 § 14 Mötets avslutande

Årsmöteskurs 16 mars Rörelseglädje med Trivselledarprogrammet!
2024-02-22 20:39

Plats: GIH Lidingövägen 1

Tid: 9.30-11.30

Dag: lördagen 16 mars

Pris: 200 kr

 

Rörelseglädje med Trivselledarprogrammet! Aktiviteter för hela skoldagen!

 

Trivselledarprogrammet samarbetar med 1400 skolor i Sverige, Norge och Island.

Syftet är ökad aktivitet, trygghet och trivsel i skolan- både på rasten och i undervisningen.

Elever utbildas i aktivitet och ledarskap för att som positiva ledare bidra till tryggare, roligare och mer aktiva raster.

 

Detta pass ger dig lekar och aktiviteter till idrottslektionerna, till fritidshemmet och till rasterna. Du kommer att få inspiration till att göra hela skoldagen mer aktiv!

 

Ni ska få träffa Catrin Krantz som är utbildad pedagog och jobbar som kurshållare åt Trivseledarprogrammet. Hon har flera års erfarenhet som TL-ansvarig från en skola i Haninge.

 

Besök gärna hemsidan  trivselledare.se 

Extrastämma 27/1
2024-01-28 17:47
Helgen 26/1-28/1

 I helgen som var hölls en extrastämma för att inhämta medlemmarnas synpunkter på inköp av ytterligare ett boende utöver vårt mycket uppskattade hus i Tällberg, Byängsgården.
Styrelsen visade förslag på boende två bostadsrättslägenheter i Järvsö Hälsingland.

Järvsö utgörs av en kulturbygd med ett rikt utbud av frilufts-, idrotts- och kulturaktiviteter i bred bemärkelse. 

Styrelsen fick många positiva medskick och stöd för förslaget samt värdefulla aspekter att bevaka inför beslut.

 

Alexander Skytte höll en mycket bra föreläsning digitalt 

”på andra sidan spektrumet”.

 

styrelsen träffades i Tällberg för att ha en arbetshelg.

 
Tips på fortbildning: