Sök stipendium innan 15 april!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Föreningen GCI

inbjudan till extrastämma 27 januari kl15:00
2024-01-12 09:36

 

Stockholm den 12/1 2024 

Till Föreningen GCI:s medlemmar, 

Inbjudan till extrastämma: 

Information och inhämtande av synpunkter avseende investering i boende för rekreation, återhämtning och som mötesplats för föreningens medlemmar 

Datum: den 27 januari kl. 15:00. 

Plats: via zoom (länk lägges ut på hemsidan en vecka innan mötet) 

Dagordning: 

  1. Val av ordförande och sekreterare för extra stämman. 
  2. Extrastämmans öppnande. 
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
  4. Val av två protokolljusterare. 
  5. Fastställande av dagordning: 

Ärende: Information och inhämtande av synpunkter avseende investering i boende för rekreation, återhämtning och som mötesplats för föreningens medlemmar 

  1. Dagordningen fastställs (då ärendet på extrastämman inte avser beslut behöver ingen röstlängd fastställas). 
  2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
  3. Mötets avslutande

Beskrivning av och bakgrund till ärendet: 

Syftet med extrastämman är att informera om och efterhöra medlemmarnas synpunkter på styrelsens förslag om en investering i boende för föreningens medlemmar. 

Styrelsen vill på detta sätt öppna för synpunkter och även förankra förslag om en investering i ytterligare ett boende för medlemmar att hyra och nyttja. Ett inköp av boende förutsätter att styrelsens förslag till finansiering har godkänts av föreningens auktoriserade revisorer och att råd avseende finansiering har inhämtats av föreningens rådgivare på Danske Bank som handhar föreningens fonder. 

 

Idag äger Föreningen GCI ett hus i Byängsgården, Tällberg. Detta hus inköptes i mitten på 1980-talet som ersättning för det tidigare huset, Sallys stuga, som donerades av Sally Högström i början av 1930-talet. Byängsgården är ett mycket attraktivt boende med möjligheter till 14–16 bäddplatser. En förvaltare är utsedd för att hantera husets underhåll, ekonomi och uthyrning. Eva Kraepelien Strid har sedan en tid detta uppdrag. 

 

Styrelsen konstaterar att uthyrningen av Byängsgården ständigt ökar, och att det numera är kö till årets attraktiva månader, veckor och helger. Även under lågsäsong sker en uthyrning. Det är inte helt ovanligt att idrottslärare under ett par vardagar hyr för att genomföra planerings- och arbetskonferenser i Byängsgården. Sammanfattningsvis är huset mycket uppskattat, väl omskött och nyttjas i hög grad av Föreningen GCI:s medlemmar. 

 

Styrelsens förslag om en investering i ytterligare ett boende är tänkt att möta en ökad efterfrågan från våra medlemmar avseende möjligheter att hyra en bostad för rekreation och återhämtning och som mötesplats. Ett ytterligare boende, vid sidan om Byängsgården, kan också möta behov som till exempel barnfamiljer kan ha av ett mer närliggande boende, placerat i ett område med rik tillgång till idrotts- och friluftsaktiviteter. 

Styrelsens föreslår att föreningen GCI investerar i två mindre bostadsrättslägenheter i Järvsö, Hälsingland. 

 

En detaljerad beskrivning av boende, placering samt ekonomisk kalkyl kommer att läggas ut på hemsidan senast den 20/1. 

 

Välkomna! 

Suzanne Lundvall, ordförande


Nyhetsarkiv
Extrastämma 27/12024-01-28 17:47
Stipendietips!2023-10-08 17:29
Höstkurs 18 november2023-10-01 20:18
Inspirerande workshops!2023-02-21 19:58
Årsmötesrapport2022-04-11 21:24
Årsredovisning2022-03-13 18:06
2022 jubileumsår!2021-11-19 12:29
Årsmöte och kurs 20/32021-02-22 11:14
Ny redaktör sökes!2019-11-06 19:34
 
Tips på fortbildning: